Legislatie

Acasă / Legislatie

Utile

Legea nr. 60/2012 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 79/2011 pentru reglementarea unor masuri necesare intrarii în vigoare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil

Ordinul Ministrului Justiţiei Nr. 1808/C/19.05.2014 – pentru aprobarea formularelor de avize de inscriere privind inregistrarile efectuate în Arhiva Electronica de Garantii Reale Mobiliare.

ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ Nr. 79 din 28 septembrie 2011 – pentru reglementarea unor măsuri necesare intrării în vigoare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil

REGULAMENT nr. 12/3 din 7 august 2006 – pentru autorizarea agenţilor în baza Legii nr. 32/2006 privind obligaţiunile ipotecare

REGULAMENT nr. 13 din 20 iulie 2006 – privind obligaţiunile ipotecare

LEGEA Nr. 32 din din 1 martie 2006 – privind obligaţiunile ipotecare

LEGEA Nr. 31 din 1 martie 2006 – privind securitizarea creanţelor

ORDINUL Ministrului Justiţiei nr. 2409/C din 25 august 2004 – pentru aprobarea Instrucţiunilor privind utilizarea semnăturii electronice în vederea inregistrării formularelor şi căutării datelor în Arhiva Electronică

INSTRUCŢIUNILE Ministrului Justiţiei nr. 3128/C/28 octombrie 2003 – privind criteriile de autorizare a operatorilor de arhivă, publicate în Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I nr. 780 din 6 noiembrie 2003.

LEGEA nr. 161 din 21 aprilie 2003 – privind unele masuri pentru accelerarea reformei economice

ORDIN Nr. 766/C din 2 aprilie 2002 – pentru aprobarea Instrucţiunilor privind modul de încasare şi plată a taxelor prevăzute de Ordonanţa Guvernului nr. 89/2000 privind unele măsuri pentru autorizarea operatorilor şi efectuarea înscrierilor în Arhiva Electronică de Garanţii Reale Mobiliare

ORDONANŢĂ Nr. 89 din 29 august 2000 – privind unele măsuri pentru autorizarea operatorilor şi efectuarea înscrierilor în Arhiva Electronică de Garanţii Reale Mobiliare

HOTĂRÂREA NR. 802 din 30 septembrie 1999 – privind adoptarea Regulamentului pentru organizarea şi funcţionarea Arhivei Electronice de Garanţii Reale Mobiliare